Direnç İmalatı

Direnç İmalatı, Tellerin seramik veya porselen taş üzerine sarılmasıyla başlar, Direnç tellerinin üzeri yüksek sıcaklığa dayanıklı ( 1800°C ), özel karışımlı ilaçla kaplanmaktadır. Özel karışımlı malzemenin amacı telinin fazla kızarmaması, direnç yükte iken ısınan tellerin hareket ederek kısa devre olmasını engellemektir.
Direnç İmalatında öncelikle direncin uygulanacağı telin hesaplanması ile başlar sarılacak telin hesabı yapıldıktan sonra kullanılacağı alana uygun porselen veya seramik taş ayarlanır boyu ve çapı hesaplanır ve tel sarımına geçilir hangi sıklıkla telin sarılacağı tekrar hesaplanır ve bir deneme yapılır (Tel sarımında bu deneme 2 veya 3 kez tekrarlanma olasılığı vardır) uygun tel sarımı yapıldıktan sonra yan elektrik bağlantı kelepçeleri her iki başa takılır böylelikle direnç sarım işi bitmiş olur.
Şimdi gelelim yüksek dereceli yeşil harç yapmaya genellikle direnç imal eden firmalarda daha önceden hazırlanmış olur bu harçlar özel karışımla elde edilir kendi bünyemizde kullanmış olduğumuz yeşil harç 1800 dereceye dayanmaktadır. Yeşil harç nasıl uygulanır porselen veya seramik taşın üzerine özel başlıklı kompresör sayesinde püskürtme şeklinde uygulanır 6 saat beklemeye alınan dirençler daha sonra yüksek dereceli sanayi fırınlarına konur belirli bir derecede en az 3 saat kurutulur 3 saatin sonunda fırının kapakları açılır tabii soğutmaya geçilir direncimiz artık hazır haldedir ve üzeri ısıya dayanıklı ohm ve watt yazılarak paketlenir.

Direnç Üretimi

Direnç Kullanım Alanları

Wattlı dirençler, sanayi sektöründe yol verme dirençleri, dinamik frenleme dirençleri, test yükleme dirençleri, deşarj dirençleri olarak kullanılmaktadır. Temel işlevleri sistem üzerindeki akımı düzenlemektir.

Direnç İmalatı ve Teknik Bilgiler

Wattlı dirençler tabi soğuma esasına göre imal edilmektedir. Direnç telleri, seramik veya porselen taş üzerine sarılmaktadır.

Direnç tellerinin üzeri yüksek sıcaklığa dayanıklı ( 1400°C – 1600°C ), özel karışımlı ilaçla kaplanmıştır. Özel karışımlı malzemenin amacı rezistans telinin fazla kızarmasını, direnç yükte iken ısınan tellerin hareket etmesini önlemek ve kısa devre olmasını engellemektir.

Direnç nedir

Direnç nedir, Mukavemet bir etkiye karşı koyma, dayanma gücü. Fizik Terimi bir nesnenin elektrik akımına karşı durma özelliği.

Elektrik devrelerinde direnç, bir iletken üzerinden geçen elektrik akımının karşılaştığı zorlanmadır. Mekanik sistemlerdeki sürtünmeye benzer özellikler gösterir. Direncin birimi Ohm (Ω)’dur. Denklemlerde R harfi ile gösterilir. Elektronik devrelerde direncin sembolü 2 farklı şekilde gösterilebilir.

Direnç İmalatı